JBoss Fuse vs. ServiceMix

Pokud se rozhodneme pracovat se ServiceMixem, nevyhneme se otázce, jakou distribuci zvolit. K dispozici jsou v podstatě dvě možnosti. Tou první je volba čistého (standardního) ServiceMixu vyvíjeného komunitou. Tento standardní ServiceMix zaštiťuje Apache Software Foundation. Vzhledem ke komunitní povaze vývoje není k dispozici žádná komerční podpora. Druhou možností je volba JBoss Fuse. JBoss Fuse je vyvíjen společností Red Hat, který ke standardnímu ServiceMixu přidává komerční podporu. Tato distribuce je navíc vylepšena o opravu některých chyb a o rozšířenou dokumentaci. Mimoto zaručuje JBoss funkčnost na vybraných konfiguracích a standardech.

Pokud se rozhodneme pracovat se ServiceMixem, nevyhneme se otázce, jakou distribuci zvolit. K dispozici jsou v podstatě dvě možnosti. Tou první je volba čistého (standardního) ServiceMixu vyvíjeného komunitou. Tento standardní ServiceMix zaštiťuje Apache Software Foundation. Vzhledem ke komunitní povaze vývoje není k dispozici žádná komerční podpora. Druhou možností je volba JBoss Fuse. JBoss Fuse je vyvíjen společností Red Hat, který ke standardnímu ServiceMixu přidává komerční podporu. Tato distribuce je navíc vylepšena o opravu některých chyb a o rozšířenou dokumentaci. Mimoto zaručuje JBoss funkčnost na vybraných konfiguracích a standardech.

Otázka, zda zvolit Apache ServiceMix nebo JBoss Fuse, není ani tak technická, jako spíše obchodní. Pokud se chystáte využívat ESB v produkčním prostředí, JBoss Fuse by měl být preferován na prvním místě. JBoss nabízí standardní dobu podpory, pro ní platí následující data:

Plná podpora Podpora údržby
duben 2013 - březen 2016 duben 2016 - březen 2018

Migrace ze ServiceMixu na JBoss Fuse je bezbolestný proces a pokud víte, jak pracovat se ServiceMixem, budete rovněž vědět, jak pracovat s JBoss Fuse.

JBoss Fuse

Pro lepší pochopení rozdílu mezi ServiceMixem, JBoss Fuse a podpůrnými technologiemi, je dobré se podívat, jakým způsobem jsou jednotlivé technologie vzájemně využívány. Na následujícím obrázku je znázorněna závislost těchto technologií:

red hat jboss fuse stack

 • Apache Felix/Equinox
  • implementace OSGi
 • Apache Karaf
  • kernel pro ServiceMix, poskytuje kontejner pro Apache Felix a Equinox. K tomu přidává další funkcionality jako je konzole, administrace nebo blueprint.
 • Apache ServiceMix
  • integrační platforma (ESB), která je poháněna OSGi, díky čemuž unifikuje funkcionality z ActiveMQ, Camel, CXF, Karaf a další.
 • Red Hat JBoss Fuse
  • ESB postavené na ServiceMixu, přidává opravu chyb a rozšířenou dokumentaci.

JBoss Fuse je aktuálně ve verzi 6.0 (vyšel v dubnu 2013). Obsahuje následující komponenty:

Komponenta Verze* Aktuální komunitní verze
Apache Camel  2.10.2  2.11.1
Apache ActiveMQ  5.8  5.8
Apache CXF  2.6  2.7
Apache Karaf  2.3  2.3
Apache ServiceMix  4.5  4.5

* obsahuje různé updaty, upgrady sub-komponent a opravy chyb

Fuse ESB Enterprise vs. Red Hat JBoss Fuse

Trochu matoucí mohou být názvy komerční verze ServiceMixu. Existují dvě varianty, Fuse ESB Enterprise a Red Hat JBoss Fuse. Fuse ESB Enterprise je distribuce ServiceMixu od společnosti FuseSource.  V září 2012 koupil Red Hat  FuseSource a tuto platformu přejmenoval na Red Hat JBoss Fuse. V současné době jsou však stále podporovány obě platformy. JBoss Fuse má pětiletou podporu (standardní doba podpory), kdežto Fuse Enterprise ESB pouze tříletou (omezená doba podpory). Nejen z tohoto důvodu je doporučována migrace právě na JBoss Fuse. Subskripce Fuse Enterprise ESB je platná i na JBoss Fuse, tudíž by migrace neměla představovat výrazný problém.

Zdroje

 1. http://fusesource.com/products/fuse-esb-enterprise/
 2. http://fusesource.com/products/enterprise-servicemix/
 3. http://fusesource.com/collateral/download/50
 4. https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/JBoss_Fuse/6.0/pdf/Release_Notes/JBoss_Fuse-6.0-Release_Notes-en-US.pdf
 5. https://access.redhat.com/site/solutions/351503
 6. http://peter-on-java.blogspot.cz/2013/06/doing-math-with-fuse-esb-servicemix.html

You have no rights to post comments

Newsletter

Připojte se k odběru našeho newsletteru a dostávejte novinky o výhodných open source řešeních rovnou k sobě do schránky.

Máte dotaz? Rádi byste využili našich služeb? Kontaktujte nás:

info@doxologic.com +420 223 008 898