Elektronická faktura - OpenB2B

open-b2bSoftware OpenB2B vám otevře nový pohled na obchodní komunikaci mezi odběrateli a dodavateli

OpenB2B je uživatelsky vstřícný software, umožňující provozování elektronické fakturace a bezproblémové napojení obchodních partnerů na jakékoliv elektronické komunikační rozhraní.

 

Elektronická fakturace

Od 1.1.2013 jsou elektronické faktury postaveny na stejnou úroveň s papírovými. Byla tak novelou zákona o DPH zavedena do praxe směrnice EU 2010/45/EU, která se touto problematikou zabývá.

Od 1.1.2013 jsou kladeny stejné požadavky i na papírovou formu faktury.

„U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost."

 • Věrohodnosti původu a neporušitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím spolehlivé vazby mezi daňovým dokladem a daným plněním (auditní stopa).
 • Věrohodnosti původu a neporušitelnosti v elektronické podobě lze dosáhnout elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou nebo elektronickou výměnou dat (EDI).

Od 1.1.2013 je vždy nutné vytvářet spolehlivou auditní stopu mezi daňovým dokladem a daným plněním. Daňový dokument není samostatným dokumentem. Je třeba ho spojit s dalšími dokumenty (objednávka, dodací list apod., faktura až např. účetní uzávěrka).

 • Odkazování faktury na další doklady se u papírové fakturace stává s růstem počtu faktur problematickým až nereálné.
 • Využití vlastností elektronických dokumentů softwarem OpenB2B je jasnou odpovědí:
  • na problematiku auditní stopy
  • na požadavk elektronického podpisu
  • či na využití elektronické výměny dat (EDI).
 

OPENB2B:

Důvody pro OpenB2B

 1. Peníze: Zefektivněním celého procesu ušetříte čas vašich zaměstnanců.
   
 2. Nové trhy: Otevře se vám cesta k novým obchodním partnerům vyžadujícím elektronickou komunikaci.
   
 3. Kvalita: Jíž nebudete přepisovat dokumenty. Zabráníte chybovosti při jejich ručním zpracování .
   
 4. Informace: Získáte perfektní přehled o všech obchodních případech. Obchodní dokumentace bude uložena přehledně na jednom místě.
   
 5. Bez překážek: Propojení elektronické komunikace nezávisle na formátu dat. EDI, XML, webové služby, webový portál či dle potřeb a požadavků.
   
 6. Bez navýšení kapacit: Díky nasazení v cloudu nemá OpenB2B žádné zvýšené nároky na IT vybavení. Potřebujete pouze přístup na internet.
   
 7. Cena: Díky modulárnímu uspořádání využíváte pouze potřebné části programu. 
  Platíte jen to, co používáte.

  

 • je uživatelsky vstřícný software, který je prostředníkem mezi interním systémem a systémy dodavatelů/odběratelů
 • umožňuje bezproblémové napojení obchodních partnerů na jakékoliv elektronické komunikační rozhraní v jakémkoliv formátu elektronických zpráv
 • nabízí přehled o všech obchodních případech, zákaznících a dodavatelích
 • komunikuje s účetnictvím nebo s informačním systémem
 • objednávky, faktury, dodací listy a další obchodní dokumentace jsou přehledně na  jednom místě a vždy jednoduše dohledatelné
 • může sloužit jako rychlý komunikační kanál pro obchodníky, logistiky a dodavatele bez přímého přístupu do účetnictví
 • vyřeší rozdíl mezi poskytovanými a požadovanými dokumenty, které doplní a zařadí do toku požadovaných dokumentů
 • nabízí webový portál, který je vhodný pro uživatele bez elektronické komunikace

Individuální požadavky

 • Ve verzi OpenB2B Enterprise máte možnost produkt rozvíjet dle vašich potřeb.
 • Rozvoj produktu je založen na analýze skutečných potřeb a metodě malých funkčních kroků.

Získáte tak vždy pouze to, co skutečně potřebujete.

Provoz a nasazení

Software OpenB2B je provozován v rámci cloudu a je poskytován jako služba. Ušetří se náklady na odpisy, provoz a administraci. OpenB2B může být také nasazen přímo do interní infrastruktury.

schema openb2b_web

 

Porovnání verzí OpenB2B


Popis základních funkcí

OpenB2B

Cloud

OpenB2B

Enterprise

Multikanálová komunikace (EDI, XML a další) Ano Ano
Integrace s účetnictvím nebo informačním systémem Ano Ano
Tvorba obchodních zpráv Ano Ano
Webové rozhraní Ano Ano
Přístup i pro vaše obchodní partnery cyrc10 cyrc10
Katalog zboží x Ano
Skladové zásoby partnerů x Ano
Provoz na samostatném serveru x cyrc10
Volba mezi cloudovým nebo interním nasazením x cyrc10
Zákaznický rozvoj produktu x Ano

 

Zajímavé odkazy

 

Náhled obrazovek 

Newsletter

Připojte se k odběru našeho newsletteru a dostávejte novinky o výhodných open source řešeních rovnou k sobě do schránky.

Máte dotaz? Rádi byste využili našich služeb? Kontaktujte nás:

info@doxologic.com +420 223 008 898