PostgreSQL - databázový systém

postgresqlPostgreSQL patří k předním databázím pro podnikové použití, jež je plně srovnatelná s konkurenčními produkty, ovšem se zlomkovými náklady na pořízení a provoz. Seznam zákazníků zahrnuje všechna odvětví včetně mission-critical nasazení. Škálovatelnost PostgreSQL umožňuje použití i pro masivní OLTP systémy a datové sklady určené pro tisíce uživatelů. PostgreSQL je nabízena v několika produktových řadách, od komunitního open source, po robustní řešení s podporou 24x7.

Migrace

Databázi PostgreSQL je možné nasadit na zelené louce nebo na ni přemigrovat z konkurenčních řešení. Pro zákazníky Oraclu je připraven Postgres Plus Advanced Server s vysokou mírou kompatibility, takže nejsou nutné žádné velké zásahy do vaší aplikace.

Pro migraci z Oracle DB, ale i dalších konkurenčních produktů, jsou k dispozici nástroje pro migraci, které umožní zanalyzovat současný stav, převážnou část vaší databáze přemigrovat automaticky a pro zbytek doporučit konkrétní kroky k řešení. Kromě automatizovaných nástrojů je k dispozici společný tým výrobce a partnera, který je připraven s migrací vám pomoci.

Varianty

PostgreSQL

Volně dostupná open source databáze, nabízející všechny funkce, které se od databáze očekávají: relační integritu, MVCC, XML support, PITR, pgAdmin pro DBA, PL/pgSQL debugger pro programátory, podporu ve dvanácti světových jazycích, StackBuilder pro přidávání dalších PostgreSQL modulů a aplikací ad.

Postgres Plus Standard Server

Zahrnuje navíc připravené moduly pro sdílená připojení, replikace, cacheování paměti, podporu pro geografická data, plánování úloh pro administrátory, nastavování/ladění doby instalace, Update Monitor pro aktualizace, klientské konektory pro JAVU, .NET a ODBC. Kompatibilita s Oracle DB.

Postgres Plus Advanced Server

Kromě modulů verze Postgres Plus Standard přidává InfiniteCache, Oracle data and application kompatibilitu, Query Optimizer Hints, super výkonný data loader, Migration Studio, Audit Logging a další.

Postgres Enterprise Manager

Program pro správu databáze, který umožňuje nejen sledovat, ovládat a ladit všechny databázové instance.

Více o jednotlivých produktových variantách

Newsletter

Připojte se k odběru našeho newsletteru a dostávejte novinky o výhodných open source řešeních rovnou k sobě do schránky.

Máte dotaz? Rádi byste využili našich služeb? Kontaktujte nás:

info@doxologic.com +420 223 008 898